Affalds sortering i Sønderby

Denne guide giver dig et overblik over hvordan affaldet skal sorteres. Guiden findes også som trykt udgave der kan rekvireres sammen med poser, mærkater og øvrig vejledning, ved henvendelse til Ejendomskontoret i kontortiden som er: Mandag til fredag kl. 8-9 Onsdag også kl.17.30-18.30

Vær opmærksom på, at vores storskralds ordning fortsætter for pap og farligt affald, alt øvrigt materiale skal sorteres efter guidens anvisninger.
Se guiden her
Se guiden for sortering af Tekstilaffald her