Opladning af Elbiler

Clever ladestandere
Der er 6 parkeringspladser som kan/må benyttes findes overfor Sønderby Torv 13 ind mod børnehaven. Pladser der er indrettet med lade-standere er forbeholdt opladning af beboeres elbiler.

Hvis i vil benytte jer af disse, anbefaler vi at gå ind på
Clever’s hjemmeside hvor i kan blive guidet til brug af ladestanderne og hvad Clever kan tilbyde, eller:

Se Clever brugervejledning her
• Bestil Clever Link abonnements ordning her:

Ved bestilling skal du oplyse boligforeningens CVR nr.: 26385792, hvorefter man kan vælge ‘2718 Sønderby’

Parkering og opladning af el-biler.
Der henstilles til at opladning maksimalt er af 4 timers varighed. I tidsrummet Kl. 22-07 alle dage er der ikke tidsbegrænsning på brug af pladserne.

Sikkerhed ved Opladning af el-biler
Det er af sikkerhedshensyn ikke tilladt at oplade el-biler fra husstandens almindelige elstik. Det samme gælder fra elstik opsat i bi lejemål (kælderrum, garager, carporte m.v.) Almindelige el-stik – herunder el-stik til almindelig
udendørs anvendelse – kan ikke lovligt anvendes til formålet, da det medfører risiko for kortslutning og brand”
. Forslaget forhindrer ikke beboernes godkendelseaf lade standere på et senere tidspunkt. Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen og er enstemmigt godkendt af forsamlingen.