Her er dine repræsentanter i afdelingsbestyrelsen for Sønderby

Bestyrelsen der består af fem medlemmer og to suppleanter afholder møde ca. en gang hver måned, hvor bl.a henvendelser fra beboere behandles. Det er også på disse møder at nye tiltag drøftes. Bestyrelsen er beboernes repræsentanter for Sønderby der er en underafdeling af Taastrup Almennyttige Boligselskab.
Der afholdes årlige afdelingsmøder i februar måned. Her kan du som beboer komme med forslag, vælge bestyrelse, da man som beboer har stemmeret på mødet.

Henrik Kaspersen • Formand

Sanne Hartmann • Næstformand

Kirsten Rasmussen • Kasserer
Annette Petersen • Sekretær
Helle Rasmussen • Bestyrelsesmedlem
Hanne Monberg • Suppleant
Keldy Andersen • Suppleant